Selecteer een pagina

Laatste update september 2020: de 2e fase van het wandelpad is voltooid! Middenmeer kan nu een nóg stuk veiliger in beweging. De video, gemaakt door Gert Jan van Leijden, laat het werk zien.

Iedereen die dit mogelijk maakte: van harte bedankt!

…en dan, op 29 februari 2020 is de opening een feit. Vier jaar volhouden is met dit prachtige resultaat beloont. Middenmeer kan nu een stuk veiliger in beweging.

Iedereen die dit mogelijk maakte: van harte bedankt!

dav

Update februari 2020: Het pad is klaar. Maar wat doet dit verpakte bordje daar?

Kom het meebeleven op 29 februari om 11.00 uur. Nabij de kruising Flevoweg/Cultuurweg wordt het bordje van z’n verpakking ontdaan. Iedereen is welkom.

Januari 2020: Het wandelpad wordt gerealiseerd:

Joke van Leijden-Kistemaker met situatieschets: ‘Ik loop al jaren warm voor een veilig wandelpad naast de Cultuurweg’.

Het koste tijd en inspanning, maar het is gelukt: ‘Daarom ben ik ontzettend blij dat Agriport A7 b.v, Mercury Engineering en KZ aannemingbedrijf-groenvoorziening dit mogelijk maken’. (Foto: Lex Salverda)

Na jaren inspanning, lobbyen en volhouden komt haar missie begin 2020 tot een goed einde.

Onveilig wandeltraject

Middenmeer – Veel mensen uit Middenmeer wandelen graag een rondje om het dorp. Aan de zuidkant van Middenmeer ontbreekt echter een voetpad, terwijl daar door het zware landbouwverkeer en de toegenomen drukte door de komst van Agriport A7 wel behoefte aan is. Zeker in donkere periodes is de veiligheid van de voetgangers in het geding.

Het begin

Bewegingsactiviste’ Joke van Leijden zet zich al jaren in om langs de Cultuurweg een voetpad te krijgen. Meer dan 600 geschreven steunbetuigingen heeft ze en daarmee probeerde ze gehoor te krijgen bij de gemeente. Gemeente Hollands Kroon kon, vooruitlopend op de herstructurering van de Cultuurweg, geen toezeggingen doen voor de realisatie van een wandelpad. En ook de provincie, eigenaar van de naastgelegen N242, had hiervoor geen ruimte opgenomen. Beide overheden waren wel bereid om de benodigde vergunningen te verlenen, omdat het een goed burgerinitiatief betreft.

Oplossing in zicht

Joke van Leijden trok de stoute schoenen aan en benaderde Jack Kranenburg van Agriport A7 voor hulp bij haar plan. En daar vond ze gehoor. “Wij vinden het ook een gevaarlijke situatie langs de Cultuurweg. Dit kan je beter oplossen voordat er ongelukken gebeuren”, aldus Kranenburg. “Daarom hebben we gekeken hoe we dit praktisch op kunnen lossen.” Het wordt een vrij liggend wandelpad van betonplaten.

Het nieuwe pad wordt betaald door Agriport A7 BV en Mercury Engineering, de aannemer van Microsoft. Daarnaast heeft KZ aannemingsbedrijf en groenvoorziening uit Wieringerwerf een bijdrage in natura gedaan door een beplantingsplan te maken. Dit gold als voorwaarde voor de vergunning van Provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat het wandelpad nog deze maand wordt aangelegd.
BRON: https://www.regionoordkop.nl/

Loop de route met Google Street View

De wandeling met Street View begint op de plek waar het ‘Schelpenpaadje’ uitkomt op de Cultuurweg. Vanwege de onoverzichtelijke bochten meteen al een leuke test voor de oplettendheid van voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Ontbrekende wandelroute naast de Cultuurweg te Middenmeer

Dit is het traject waar een wandelpad ontbreekt

Vanaf het ‘Schelpenpaadje’ tot aan de Alkmaarse brug zijn er geen voorzieningen getroffen voor veilig voetgangersverkeer. Tot aan de rotonde is de verkeersdruk het grootst. Maar als het toekomstig wandelpad wordt doorgetrokken tot aan de brug is ook daar de veiligheid gewaarborgd. Dit laatste traject zit niet in de planning voor aanleg. 

Bekijk het huidige wandeltraject in ‘vogelperspectief’. Mogelijk gemaakt door HoogtefotoPRO.  De wandelroute loopt vanaf het Schelpenpaadje, onder het viaduct door, richting rotonde in de Alkmaarseweg, tot aan de brug.

GGPKG Preview ImageGGPKG Preview Image