Selecteer een pagina

 

Een chronologisch verslag van de activiteiten om een veilig wandelpad te realiseren kunt u hier teruglezen. 

Update maart 2019: Inloopavond aanleg rotonde N242-A7-Flevoweg.

Datum: 18 maart 2019. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk De Meerbaak, Prof. ter Veenweg 4, Middenmeer.
Vrije inloop & gratis koffie.

18 maart 2019 inloopavond

De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon organiseren een inloopbijeenkomst over de aanleg van een rotonde op de kruising Flevoweg/ Alkmaarseweg en de oostelijke op- en afrit van de A7 bij Middenmeer.

Op initiatief van provincie en gemeente kunt u zich informeren over het volgende:
Hoe de rotonde wordt aangesloten
Hoe de Cultuurweg wordt aangesloten
Hoe de Flevoweg wordt aangepast
Hierover kunt u uw wensen en aandachtspunten delen met de provincie en de gemeente. 

Waarom is ‘Middenmeer in Beweging’ uitgenodigd om zich tijdens de bijeenkomst te presenteren?

De aanleg van een veilig wandelpad langs de Cultuurweg is immers niet opgenomen in de plannen.

Provincie en gemeente staan zeker niet afwijzend tegenover de aanleg van een wandelpad, zeker gezien de raakvlakken met betrekking tot de rotonde.
Maar daarvoor is een andere procedure nodig, los van de aanleg van de rotonde. Die willen wij in gang zetten met ons burgerinitiatief.  

 

 

 

Hoe staat de vlag er bij?

Ruim een jaar geleden is initiatiefneemster Joke van Leijden-Kistemaker gestopt met het verzamelen van handtekeningen.

Tot dat moment heeft Joke in korte tijd liefst 616 steunbetuigingen ‘opgehaald’! 

616 steunbetuigingen voor een veilige wandelvoorziening is vrijwel 1/5 van het totale inwonersaantal (3.160) van Middenmeer. Toch lijkt het er niet op dat gemeente of provincie dat als de signalering van een serieus probleem beschouwd. Er is weliswaar allerlei overleg maar concreet is er geen vooruitgang.

Hoewel…: het initiatief voor een veilig wandelpad wordt inmiddels wel gesteund door aan te geven dat er -op eigen kosten van de initiatiefnemers- een wandelvoorziening zou kunnen worden aangelegd.
Er is wel een veilige voetgangersoversteek gepland bij de rotondeaansluiting.
Maar verbetering voor de wandelsituatie langs de Cultuurweg is niet opgenomen in het plan.
 

 

 

Er is nog weinig nodig...

De aangevraagde vergunning is verleend. Alleen nog € 10.000,- staan de aanleg in de weg.

Rond 30 april zal Microsoft bekend maken welke lokale doelen in de Wieringermeer zij financieel wil ondersteunen. Uiteraard heeft ‘Middenmeer in Beweging’ zich aangemeld bij Microsoft. Die dit doet om lokale doelen die van algemeen belang zijn te voorzien van de financiële middelen om hun doelstelling te kunnen volbrengen. Wij achten ‘Middenmeer in Beweging’ zeker niet kansloos.

Bezoek ons onze stand op de inloopavond, we vertellen u graag alles over de stand van zaken.

Meer info over de rotonde: www.n242-agriport.nl 

Update 2 oktober 2018: Nieuwe ontwikkelingen wandelpad Middenmeer !

Op 2 oktober 2018 ontmoette ik drie leden van de Provincie Noord Holland en twee leden van het Kernbeheer Hollands Kroon. De heren en dame waren op de Cultuurweg de mogelijkheden aan het bekijken voor een veilig wandelpad van de Flevoweg naar de Alkmaarse brug ,langs de Cultuurweg bij Middenmeer. Wat zijn wij hier blij mee!
Dhr. B. Derix , Beleidsadviseur bij de provincie Noord Holland belooft ons medewerking aan dit mooie bewonersinitiatief. Nu er een tweede ICT bedrijf in ontwikkeling is zal het vrachtverkeer zich nog meer gaan intensiveren.
Binnenkort komt er een informatie avond voor alle bewoners van Middenmeer. U zult hier nader over worden ingelicht zodra de datum en locatie bekend zijn.

Joke van Leijden-Kistemaker

Brief:

Aan het College en aan de Raad van de Gemeente Hollands Kroon.

Van: mevr. J.C. van Leijden – Kistemaker
Betreft: Burger Initiatief, Middenmeer in Beweging

Datum: 03-01-2018

Geacht College en Raadsleden,

Op 6 juli 2016 is er een melding verstuurd namens alle ondertekende, naar de website van de Gemeente Hollands Kroon, met de vraag over verlening van een VEILIG wandelpad langs de Cultuurweg ten zuiden van Middenmeer.
Vanuit de ambtenarij werd snel gereageerd. Men stuurde de vraag door naar een collegae en/of de betrokken afdeling. (07-07-2016).
Daarna is er contact opgenomen door een Accountmanager van Toerisme en Cultuur. Hij is langs geweest en samen hebben wij de situatie ter plekke bekeken. Vervolgens is er om verschillende redenen deze zaak doorgestuurd naar weer twee opeenvolgende ambtenaren. Deze laatste ambtenaar, tevens projectleider van de rotonde ten oosten van Middenmeer waar ik sinds Januari 2017 contact mee heb , heeft mij goed te woord gestaan. Van hem heb ik vernomen dat het nog wel twee jaar kan duren voordat er gestart wordt met de aanleg van de rotonde ten oosten van Middenmeer. Wel is er inmiddels in de tekening van de toekomstige rotonde, het Schelpenpaadje opgenomen.  Het Schelpenpaadje dat ook geboren is, door een burger initiatief in de Wieringermeer, waar aansluitend het wandelpad dient te komen tot de Alkmaarse brug! Inmiddels zijn er al 600 steunbetuigingen uit Middenmeer verzameld, welke reeds in het bezit zijn van Gemeente Hollands Kroon. Als wij nog ruim twee jaar moeten wachten voordat er wellicht iets kan gebeuren richting veiligheid voor de wandelaars en de fietsers, worden er ongelukken voorzien, waar niemand op zit te wachten! 

Graag zouden wij z.s.m. een oplossing voor de veiligheid zien van 600 participanten die mede ondertekend hebben en natuurlijk alle burgers.

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,
Namens “Middenmeer in Beweging”

Mevr. J.C. van Leijden Kistemaker
Wilgenlaan 6
1775 GN Middenmeer
06-12197099
0227502155

Het werkbezoek aan de Cultuurweg

Petitie-overhandiging aan de raad

Op donderdag 25 januari 2018 werd de brief die u hier naast kunt lezen behandeld tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon.
Bij monde van de voorzitter, burgemeester Nawijn, volgde de toezegging dat de gemeente hier aandacht aan zal gaan besteden. We houden u op de hoogte.
Hier onder ziet u een filmverslag
Daaronder kunt het interview beluisteren dat via radio Noord-Holland diverse malen is uitgezonden.

Geplaatst door J.C. van Leijden-Kistemaker op Vrijdag 26 januari 2018

Joke van Leijden-Kistemaker
Joke van Leijden-Kistemaker:

‘Toen ik in de krant las dat er plannen zijn voor een reconstructie van de afrit van de A7 bij Middenmeer dacht ik meteen: Wat kan ik doen om te zorgen dat wij, wandelaars, joggers en fietsers, straks niet meer letterlijk en figuurlijk over het hoofd worden gezien?’

Joke: ‘Daarom ben ik handtekeningen gaan verzamelen’ 

…die wil ik aan de gemeente en de provincie laten zien. Zodat die weten dat er honderden betrokken mensen zijn die in de toekomstige situatie graag veilig willen wandelen en fietsen.’

Aantal handtekeningen. (Laatste update: januari 2018)

'Rondje Middenmeer' en veilig wandelen

Veel mensen uit Middenmeer wandelen graag, dat is goed voor lijf en leden.
De echte liefhebber loopt ook graag een stukje buiten de bebouwde kom. Aan de zuidkant van Middenmeer komt daarbij helaas de veiligheid in het geding.
Aan het eind van het “Schelpenpaadje”, vanaf de Flevoweg, komt de wandelaar op de Cultuurweg terecht. Tot aan de Alkmaarse brug ontbreekt daar een voetpad.
Gemeente Hollands Kroon is van plan om de ontsluiting bij Middenmeer te verbeteren. Ook de locatie waar nu een voetpad ontbreekt wordt ingrijpend veranderd. Dat biedt uitzicht op verbetering.

Reconstructie op- en afrit Agriport in de planning

Agriport groeit! Daardoor is de Cultuurweg steeds drukker bezet met gemotoriseerd verkeer. Vanwege het ontbreken van een wandelpad wordt de wandelaar vanwege de langsrijdende vrachtauto’s, tractoren en overig verkeer regelmatig gedwongen de berm als vluchtstrook te gebruiken .
Op deze website willen we daar graag aandacht voor vragen. Vanwege de voorgenomen reconstructie van een nieuwe op- en afrit voor Agriport is het volgens ons logisch en noodzakelijk om dan meteen ook een veilige wandelroute te creëren.

Steun, bijval en handtekeningen

Eén van de frequente wandelaars op deze route is Joke van Leijden-Kistemaker. Toen zij mede liefhebbers van dit ‘Rondje Middenmeer’ vroeg naar hun beleving van (on)veiligheid op het Cultuurweg wandeltraject kreeg ze veel bijval. Daarom is Joke begonnen met het verzamelen van handtekeningen. In korte tijd heeft ze moeiteloos meer dan 600 maal een geschreven steunbetuiging gekregen. En ze gaat nog even door.

Het doel van deze website

Deze website wil inzicht te geven in de huidige knelpunten, in woord en beeld. We zullen u ook met het verloop van de aanleg van het wandelpad op de hoogte houden. Bent u als wandelaar bekend met de situatie en wilt u uw steun kenbaar maken? Dat kan door het formuliertje op deze website in te vullen en op te sturen.

Bedenk wel dat dit initiatief niet betekent dat we een actiegroep zijn die ‘rechten opeist’. Als fervente liefhebber van een fijne wandeling willen we gewoon liever niet vergeten worden als de plannen voor de reconstructie gemaakt worden 😉 En als gemeente, provincie of Agriport ondersteuning vanuit de praktijk nodig heeft lopen we ons graag het vuur uit de sloffen…

Loop de route met Google Street View

De wandeling met Street View begint op de plek waar het ‘Schelpenpaadje’ uitkomt op de Cultuurweg. Vanwege de onoverzichtelijke bochten meteen al een leuke test voor de oplettendheid van voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Ontbrekende wandelroute naast de Cultuurweg te Middenmeer

Dit is het traject waar een wandelpad ontbreekt

Vanaf het ‘Schelpenpaadje’ tot aan de Alkmaarse brug zijn er geen voorzieningen getroffen voor veilig voetgangersverkeer. Tot aan de rotonde is de verkeersdruk het grootst. Maar als het toekomstig wandelpad wordt doorgetrokken tot aan de brug is ook daar de veiligheid gewaarborgd.

Joke van Leijden-Kistemaker begon met het verzamelen van handtekeningen van mensen die ook graag veilig willen wandelen. Wilt u haar initiatief steunen?  Dat kan via deze website. Vul het formulier in en uw bijdrage wordt meegeteld als ‘handtekening’. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, uw reactie geeft meer gewicht aan de wens voor een goed wandelpad.

Inmiddels steunen meer dan 600 inwoners van Middenmeer dit initiatief. Doe mee en stuur in dat formulier! Alvast bedankt.

Ja! Ik wil ook graag dat er een wandelpad komt.

12 + 13 =

Mag ik even wat vragen? Ik heb als fietser dezelfde problemen als jullie, voetgangers.

Voetgangers die mij trouwens extra problemen bezorgen omdat er bijna geen ruimte is om ze te ontwijken als er veel verkeer is :-((

Wat kan ik doen?

Ons advies: sluit je bij ons aan. Vertel het je fietsvrienden. Verstuur het formulier en maak duidelijk dat je een wandel- én een fietspad wilt…

Bekijk het huidige wandeltraject in ‘vogelperspectief’. Mogelijk gemaakt door HoogtefotoPRO.  De wandelroute loopt vanaf het Schelpenpaadje, onder het viaduct door, richting rotonde in de Alkmaarseweg, tot aan de brug.

GGPKG Preview ImageGGPKG Preview Image